Hepimiz aynı havayı soluyor, aynı suyu içiyoruz!

  • 0
  • 221
Hepimiz aynı havayı soluyor, aynı suyu içiyoruz!

Hepimiz aynı havayı soluyor, aynı suyu içiyoruz!

Bugün 5 Haziran 2012 Dünya Çevre Günü. Çevre Günü, dünyanın her yerinde ve Türkiye’de değişik etkinliklerle kutlanıyor.

Yerkürede her geçen gün teknolojinin gelişimi, insanoğlunun ihtiyaçlarının değişmesi ve artması ile; çevresel değerler, ekosistem, biyolojik çeşitlilik, enerji kaynakları, su kaynakları ve yer altı kaynaklarını tehdit eden unsurlar ve çevresel değerler bütünündeki tahribat artmaktadır.

Her gün onlarca çevre felaketini okuyor, yazıyor, konuşuyor ve duyuruyoruz. Yıllardır ne değişti? Hiçbir şey! Hala büyük bir hızla ekosistemi tahrip ediyor ve dünyayı yaşanılması güç hale getiriyoruz.

Dünyanın her tarafında böyle de bizim ülkemizde farklı mı? Tabii ki hayır ! Ülkemizde her geçen gün çevre bilinci toplumun bazı kesimlerinde gelişirken, diğer taraftan çevresel değerlerimizdeki tahribat da büyümektedir.

Ülkemiz 3 tarafı sularla çevrili, gerek yeraltı zenginlikleri gerek doğal kaynakları, doğal güzellikleri konusunda çok zengin bir ülke olmasına rağmen enerji üretimi amacıyla inşa edilen tesislerde ciddi manada doğada ve ekosistemde tahribatlar yapılmaktadır.

Agresif betonlaşma tutkusu ve araziler üzerindeki imar ve rant hesapları sebebiyle kentlerimiz; çağdaş şehircilik ilkelerinin gerektirdiği yeşil alan, ortak kullanım alanı ve kentsel donatı alan miktarları ve kişi başına düşen alan oranı açısından yetersiz kalmakta ve her geçen gün bu oran, insani ihtiyaçların da altına inmektedir.

Boğazlar senelerdir dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanılmayan yoğunlukta gemi kazaları sebebiyle gemi mezarlığı haline gelmiştir. Tabii kuş göç alanları yok edilmekte, endemik bitki türlerindeki çeşitlilik her geçen gün azalmaktadır.

Senelerdir ısrarla yapılmak istenen ve ihalesi yeni sonuçlanan 3. Boğaz Köprüsü'nün inşası ile; köprü ve bağlantı yollarının güzergahlarının çevresindeki orman alanları ve su havzaları yok edilecek ve ülke kaynakları daha ekonomik çözümlere rağmen boşa harcanacak ve israf edilecektir.

İstanbul’da sanayi kuruluşlarının zehirli atıkları 26 büyük dere ile, yıllardır günün 24 saati Marmara Denizi'ne taşınmakta ve büyük bir deniz kirliliği oluşmaktadır. Marmara Denizi'nde 100 den fazla balık çeşidi 4’e kadar düştü. Her geçen gün yanlış avlanmanın etkisiyle de çeşitlilik azalmaktadır.

İstanbul’un milyonlarca yılda doğal şartların etkisiyle oluşan boğaz ve silueti, yeni yetme müteahhitlerin agresif büyüme hırsları ve belediye yetkililerinin yanlış kararları ile kentsel ekonomik getiri (rant) elde etmek için yok edilmektedir.

Kentsel dönüşüm ve yenileme ihtiyacı; Sekizbin yıllık tarihi ve kültürel mirası ile doğal güzelliklerini içinde barındıran İstanbul’un ruhu, sokak ve mahalle dokularının yerini; güvenlikli, yüksek duvarların arkasında kalmış, mahalle ve sokak dokusundan uzak, izole olmuş yerleşim alanlarına bırakacaktır.

Daha onlarca çevre sorunu ve felaketini gündelik yaşamımızda olağan ve sıradan olayı gibi kanıksamaktayız. Algı alışkanlıklarımızdaki değişim ve tüketim hırslarının etkisiyle toplumsal reflekslerimizi zayıflatmaktadır. Değişen dünya ve ülke gündemleri ve yaşam önceliklerimiz nedeniyle her geçen gün toplum olarak çevreye olan duyarlılığımız azalmaktadır.

Gelin bugün 05 Haziran 2012 çevre hafızamız için farklı bir gün olsun biz bugünü milat edinelim. Önce kendi sokağımızdan başlayarak çevresel sorumluğumuzu hatırlayalım. Yaşadığımız semtte ve şehirde çevre sorunları konusunda algılarımızı açalım, bakışımızı ve duruşumuzu değiştirelim bugün.

Yaşanılabilir bir çevre için; sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir kentleşme olgularının inşasında toplumun bütün kesimleri olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincine varalım ve sorumluluklarımızı yerine getirelim.

Unutmayalım, bütün canlılar aynı havayı soluyor, aynı suyu içiyor ve aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Hepimiz ekosistem içerisinde bir canlı türüyüz ve çevre hepimize lazım!

“5 Haziran Dünya Çevre Günü”nüz kutlu olsun.
 


Yorumlar

0 yorum var

Henüz hiç yorum yapılmamış.


Yorum ekle