YAZARLARIMIZ

Gökçe Kaçmaz
Gökçe Kaçmaz

Şehirleşme

Şehirleşme Üzerine Düşünceler - V

Geçtiğimiz yazımızda şehirlerin yeniden düzenlenmesinin Batı dünya egemenliğinin sürekliliğinin sağlanmasına katkı yapacağına dikkati çekmiştik. Bu yazımızda konuyu biraz daha açmayı hedefliyoruz. Günümüzde şehirlerin, küresel ilişkilerden pay alacak şekilde yeniden düzenlenmes...

Şehirleşme Üzerine Düşünceler – IV

Geçtiğimiz yazıda günümüzde şehirlerin, Batı kaynaklı girişimlerle yeniden biçimlendirildiğini gündeme getirmiştik. Tarihte şehir, her dönemde önem ifade etmiştir. Bununla birlikte şehre kazandırılmak istenen yeni işlevler hakkında fikir sahibi olabilmek için çok geriler...

Şehirleşme Üzerine Düşünceler – III

Geçen bölümde de ifade ettiğimiz gibi daha tanımlama safhasında günümüz şehirleri, her türlü ticareti yapılabilir meta ve hizmet ile doldurulurken, insana dair olandan arındırılmaktadır. Bu, şehirlerarası rekabetin öncelikli şartı olarak dayatılmaktadır. Dolayısıyla bu durum, şehir planlaması...

Şehirleşme Üzerine Düşünceler – II

Önceki yazımızda şehirleşmenin teknik bir mesele olmanın ötesinde siyasi arka planı olan bir konu olduğunu ifade etmiştik. Şehir, medeniyetlerin doğduğu ve geliştiği mekân olma özelliği ile tarih boyunca bir önem ifade etmiş; çeşitli siyasetlerin örgütlendiği ve somutlaştığı bir ye...

Şehirleşme Üzerine Düşünceler – I

 Günümüzün en çok konuşulan konularından birinin şehirler ve şehre dair meseleler olduğuna hiç kuşku yok. Tarihin şehirlerde başladığı; dünya nüfusunun yarısının, Türkiye nüfusunun ise % 76’sının şehirlerde yaşadığı düşünüldüğünde bu durumun garipsenecek bir yanı olmadığı a&...