'arazi' etiketi ile ilgili sonuçlar...

Şişli Endüstri Meslek Lisesi arazisi için yeni karar

Mahkeme aynı alanla ilgili olarak 18 Aralık 2015 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiş, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararı oyçokluğu ile bozarak davanın yeniden görülmesini talep etmişti. 

24 Ocak 2017